Lige siden børnehaveklasse har jeg gået på Nørre Nissum Skole. Det er en landsbyskole, og jeg fik meget ud af at gå der. Skolen har stor erfaring med at lære udenlandske børn det danske sprog. Da der begyndte at komme bosniske flygtninge til Dansk Flygtningehjælps flygtningecenter i landsbyen, kom jeg i klasse med 6 bosniske børn, og vi havde de meget godt sammen. I starten af 8. klasse var vi på lejrtur til Bornholm.

 
I 1996 flyttede min familie og jeg til Holstebro, og jeg blev nødt til at starte i en ny klasse på Sct. Jørgens Skole ( i 8. klasse). Det var i begyndelsen lidt mærkeligt at starte på en "storby"-skole, men jeg vænnede mig hurtigt til det..
Allerførste dag blev jeg præsenteret for klassen under en fysik/kemi time, og alle eleverne fortalte hvad det hed, og jeg kom til at tænke "sikke en begyndelse", for blev allerede lidt forvirret der med om jeg nu hørte og huskede rigtigt, da 3 i klassen rejste sig op og fortalte at de hed Morten og 3 der hed Thomas.

På denne skole havde jeg "ekstra-timer", og havde da en meget sød lærer, der hedder Lis Pank. Det var egentlig bare nogle hyggetimer, hvor der også gik nogle andre tamilere.

I 9. klasse var jeg i erhvervspraktiv på Holstebro Sygehus på biokemisk afdeling, hvor jeg skulle følge laboranternes arbejde. Jeg syntes at det var spændende, og overvejede at uddanne mig til laborant.

På Sct. Jørgens skole havde jeg i starten af 8.klasse en dårlig lærer i fysik/kemi, og vi lærte ikke særlig meget, men så fik vi en streng lærer der hed Frank Jensen, og ingen turde at sige noget til hans timer, men man lærte meget udenad, da han kunne finde på at spørge en tilfældig om svaret på det han spurgte om, selvom man ikke rakte hånden op.

Eftersom jeg ikke sagde så meget i timerne i matematik og fysik/kemi (selvom jeg fik nogle gode eksamenskarakterer der), og mest var aktiv i Tysk, dansk og engelsk timerne, anbefalede mine lærer, at jeg valgte sproglig linie på gymnasiet, og det gjorde jeg så, da jeg tænkte at jeg sagtens kunne vælge matematik på B-niveau, som man skulle have for at kunne læse til laborant/bioanalytiker.

Jeg gik på denne skole til og med 9. klasse.