Indledning

1. Indien før kolonitiden
     1.1 Det gamle Indien
          1.1.1 Kastesystemet
     1.2 En samling af Indien
     1.3 Europæerne i Indien

2. Indien under kolonistyre
     2.1 Englands voksende kontrol over Indien
     2.2 Indien under engelsk styre

3. Baggrundene for oprøret
     3.1 Hinduisme og islam
          3.1.1 Kristendom mod hinduisme
          3.1.2 Sepoy - oprøret
     3.2 De lærde indere
          3.2.1 Den indiske Nationalkongres
          3.2.2 Den muslimske Liga
          3.2.3 England prøver at holde fast på magten
     3.3 Den 1. verdenskrig
     3.4 Amritsar - massakren

4. Oprøret mod det engelske kolonistyre
     4.1 Lidt om Gandhi
     4.2 Ikke-samarbejde og lydighedsnægtelse
     4.3 Ulydighedskampagnen i 1930
     4.4 Muslimerne kræver deres egen stat
     4.5 Den 2. verdenskrig
          4.5.1 England ændre holdning
     4.6 Drømmen går i opfyldelse

Afslutning

Litteraturliste