I 2001 blev jeg indkaldt til militæret. Da jeg på det tidspunkt var interesseret i at lave TV, så tænkte jeg, at jeg kunne aftjene min værnepligt på TV/Midt-Vest i Holstebro som militærnægter. Derfor valgte jeg militærnægtertjenesten, men desværre fandt jeg ud af, at man skulle lave noget kedeligt arbejde på TV/Midt-Vest.  Men jeg fandt heldigvis ud af, at man også kunne aftjene sin værnepligt på et sygehus. Så jeg gik over til Holstebro Sygehus, og fik en snak med uddannelses-sygeplejersken Randi Bligaard. Hun fik snakket med hygiejnesygeplejersken Ian Gottlieb, og han fik oprettet Holstebro Sygehus som et sted, hvor man kunne aftjene civil værnepligt, og jeg fik derved sat mit ben indenfor sygehusverdenen.  Jeg fik aftjent min 8 måneders civil værnepligt i Administration på sygehuset, hvor jeg skulle hjælpe hygiejnesygeplejersken, uddannelsessygeplejerskerne og nogle andre i administrationen. Det var et meget hyggeligt arbejde, og jeg fik lært en del.

Da min værnepligt sluttede i juni 2002, fik jeg tilbudt et job som portør, og det tog jeg imod. Det var et spændende arbejde, og jeg fik lært endnu mere om sygehuset. Jeg fik desuden kontakt med patienter, personale, læger, studmed'er, etc., og jeg fik arbejdet på forskellige afdelinger, f.eks. røntgenafd., intensivafd., medicinske sengeafd.. Jeg fik også set obduktioner, set mennesker dø osv.

Jeg har så været portørafløser i den tid, jeg har læst, og d. 24. juni 2011 blev jeg færdiguddannet som radiograf på University College Lillebælt i Odense, og den 27. juni startede jeg i et 6 måneders vikariat på røntgenafdelingen på Regionshospitalet Holstebro. Fik tilbudt et 3 måneders vikariatet, da jeg skrev og spurgte om det kunne betale sig at sende en jobansøgning ind eftersom der var ansættelsesstop flere steder, og det var jeg dybt taknemmelig for i en tid hvor det var svært at få arbejde. Desuden havde jeg haft al min klinik på Regionshospitalet Holstebro, så afdelingen kendte mig, og jeg kunne finde ud af at betjene de forskellige rum, så derfor var jeg heldig at få tilbudt et vikariat, som de tilbød at forlænge med 3 måneder mere. 
Mine søde kolleger gjorde også alt hvad de kunne for at få mig fastansat, og superbrugeren i MR sørgede bl.a. for, at jeg også kunne begynde at arbejde med MR, så der var endnu en grund til at fastansætte mig, eftersom der også var mangel på MR-personale. Blev også overrasket da afdelingsradiografen og oversygeplejersken helt af sig selv kom og fortalte, at de gjorde hvad de kunne for at få mig fastansat. Jeg havde ellers en plan om, at jeg kunne søge arbejde i Australien, hvis jeg ikke kunne få et fast arbejde her i Danmark indenfor en overskuelig fremtid, men afdelingens tiltag og venlighed gjorde, at jeg blev på denne fantastiske afdeling, hvor jeg blev fastansat d. 1. december 2011. Her har jeg arbejdet siden, og har arbejdet med konventionel røntgen, MR- og CT-scanninger, gennemlysning og lidt ultralyd  - og haft aften- og nattevagter. 

Søndag den 31. december 2017 havde jeg min sidste weekend-dagvagt og gik ud af mit vagtrul i forbindelse med at jeg skulle starte med en beskriveruddannelse. Selvom aften-nattevagterne betød flere afspadseringstimer og fridage, så passede det også meget godt derhjemme med små børn, at man ikke længere skulle i vagt. Desuden var jeg blevet specialeansvarlig i MR, så noget skulle jeg udvælge og fokusere på, så valgte MR, at være beskrivende samt ultralyd af børnehofter. 

- Første aften-nattevagt. 
- Kvartalets Kollega